Yunanistan Vize Bilgileri

Yunanistan Vize Bilgileri


GEREKLİ EVRAKLAR

ÇALIŞAN

-Pasaport

-2 adet biyometrik fotoğraf 3.5x4.5cm(son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalı)

-Seyahat sağlık sigortası (acentamız tarafından sağlanmaktadır)

-Nüfus cüzdanı fotokopisi

-Pasaport fotokopisi (daha önce vize aldıysanız işlenmiş sayfaların da fotokopisi olmalıdır)

-Türk vatandaşı olmayanlar için oturma izni

-Seyahat evrakları: satın alınmış otel,uçak veya feribot bileti (acentamız tarafından temin edilmektedir)

- İşveren mektubu ve/veya izin onayı: belgenin hitaben yazıldığı konsolosluğun belirtilmesi; çalışanın adı ve pasaport numarası, işe başlama tarihi ve görevi; izin süresi ve mesleki nedenlerle yapılan seyahatler hariç, ücretli ya da ücretsiz izin olup olmadığı; işverenin iletişim bilgileri ve yazıyı imzalayan kişinin ismi ve mevkii belirtilmelidir.

-E-devletten alınmış QR kodu bulunan SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (2008 öncesi girişliler için ıslak imzalı ve kaşeli) ve okunabilir bir QR kodu bulunan SGK tescil ve hizmet dökümü

- Kaşe ve imza ile onaylanmış olarak son 3 aylık maaş bordroları (sözleşmeli çalışılıyor ise sözleşme fotokopisi kaşeli ve imzalı)

-Türkiye’de ya da Avrupa’da bulunan mal varlıklarınız(tapu fotokopileri)

-Maddi durum kanıtı: Son üç ayın hareketlerini gösteren, düzenli gelir kaynağını kanıtlayan ıslak imzalı, kaşeli banka hesap dökümü, imza sirküleri

-Çalıştığınız şirkete ait  güncel Vergi Levhası, Ticari Sicil Gazetesi, Faaliyet belgesi Orijinal / e-imzalı  (son 6 aya ait), İmza Sirküleri

-Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: Kendi bilgilerinize ek olarak, anne, baba, kardeş, eş ve çocuklarınızın, yani kısaca diğer aile bireylerinin doğum yerlerinin ve doğum tarihlerinin liste halinde gözükmesi gerekmektedir.

-QR kodlu ikamet belgesi(e-devletten alınmış olmalı)

-Tarihçeli Yerleşim Yeri ( e-devletten alınmış olmalı )

-Yurda Giriş-Çıkış Belgesi ( e-devletten alınmış olmalı ) 

-Pasaport Protokol Belgesi ( e-devletten alınmış olmalı )

ÇALIŞMAYAN

-Pasaport

-2 adet biyometrik fotoğraf 3.5x4.5cm(son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalı)

-Seyahat sağlık sigortası (acentamız tarafından sağlanmaktadır)

-Nüfus cüzdanı fotokopisi

-Pasaport fotokopisi (daha önce vize aldıysanız işlenmiş sayfaların da fotokopisi olmalıdır)

-Türk vatandaşı olmayanlar için oturma izni

-Seyahat evrakları: satın alınmış otel,uçak veya feribot bileti (acentamız tarafından temin edilmektedir)

-Geçimi sağlayan aile üyesinin evraklarının aynısı fotokopi çekilerek çalışmayan kişinin dosyasına da eklenir. Sponsor birinci dereceden yakını olmalıdır. (Anne, baba, kardeş.) Başvuru sahibi evliyse, sponsor olarak eşini göstermelidir. 

-Sponsor eş ise, evlilik cüzdanı

-Sponsor olan kişinin sponsorluk dilekçesi ve kimlik fotokopisi 

-Geçimi sağlayan aile üyesinin Türkiye’de ya da Avrupa’da bulunan mal varlıkları (tapu fotokopileri)

-Geçimi sağlayan aile üyesinin Maddi durum kanıtı: Son üç ayın hareketlerini gösteren, düzenli gelir kaynağını kanıtlayan ıslak imzalı, kaşeli banka hesap dökümü ve maaş hesabı, imza sirküleri

-Geçimi sağlayan aile üyesinin ilgili iş evraklarını hazırlaması gerekmektedir.(örnek: çalışan ise çalışan için gerekli evraklar, emekli ise emekli için gerekli evraklar)

-Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: Kendi bilgilerinize ek olarak, anne, baba, kardeş, eş ve çocuklarınızın, yani kısaca diğer aile bireylerinin doğum yerlerinin ve doğum tarihlerinin liste halinde gözükmesi gerekmektedir.

-QR kodlu ikamet belgesi(e-devletten alınmış olmalı)

-Tarihçeli Yerleşim Yeri ( e-devletten alınmış olmalı )

-Yurda Giriş-Çıkış Belgesi ( e-devletten alınmış olmalı ) 

-Pasaport Protokol Belgesi ( e-devletten alınmış olmalı )

 

İŞVEREN

-Pasaport

-2 adet biyometrik fotoğraf 3.5x4.5cm(son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalı)

-Seyahat sağlık sigortası (acentamız tarafından sağlanmaktadır)

-Nüfus cüzdanı fotokopisi

-Pasaport fotokopisi (daha önce vize aldıysanız işlenmiş sayfaların da fotokopisi olmalıdır)

-Türk vatandaşı olmayanlar için oturma izni

-Seyahat evrakları: satın alınmış otel,uçak veya feribot bileti (acentamız tarafından temin edilmektedir)

- Şirketin antetli kağıdına yazılmış dilekçe(orijinal nüsha)

-Türkiye’de ya da Avrupa’da bulunan mal varlıklarınız(tapu fotokopileri)

-Maddi durum kanıtı: Son üç ayın hareketlerini gösteren, düzenli gelir kaynağını kanıtlayan ıslak imzalı, kaşeli banka hesap dökümü, imza sirküleri

- Sahip olduğunuz şirkete ait  güncel Vergi Levhası, Ticari Sicil Gazetesi, Faaliyet belgesi Orijinal / e-imzalı  (son 6 aya ait), İmza Sirküleri

-Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: Kendi bilgilerinize ek olarak, anne, baba, kardeş, eş ve çocuklarınızın, yani kısaca diğer aile bireylerinin doğum yerlerinin ve doğum tarihlerinin liste halinde gözükmesi gerekmektedir.

-QR kodlu ikamet belgesi(e-devletten alınmış olmalı)

-Tarihçeli Yerleşim Yeri ( e-devletten alınmış olmalı )

-Yurda Giriş-Çıkış Belgesi ( e-devletten alınmış olmalı ) 

-Pasaport Protokol Belgesi ( e-devletten alınmış olmalı )

MEMUR

-Pasaport

-2 adet biyometrik fotoğraf 3.5x4.5cm(son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalı)

-Seyahat sağlık sigortası (acentamız tarafından sağlanmaktadır)

-Nüfus cüzdanı fotokopisi

-Pasaport fotokopisi (daha önce vize aldıysanız işlenmiş sayfaların da fotokopisi olmalıdır)

-Türk vatandaşı olmayanlar için oturma izni

-Seyahat evrakları: satın alınmış otel,uçak veya feribot bileti (acentamız tarafından temin edilmektedir)

-Çalıştığınız resmi kurumun antetli kağıdına yazılmış seyahatin amacını, izinli olduğunuz tarihleri ve bu iznin ücretli ya da ücretsiz olduğunu belirten yazı; (orijinal nüsha)

-Kaşe ve ıslak imza ile onaylatılmış son 3 aylık maaş bordrosu, sözleşmeli çalışılıyor ise kaşelenmiş ve imzalanmış sözleşme fotokopisi

-E-devletten alınmış QR kodu bulunan SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (2008 öncesi girişliler için ıslak imzalı ve kaşeli) ve okunabilir bir QR kodu bulunan SGK tescil ve hizmet dökümü

-Türkiye’de ya da Avrupa’da bulunan mal varlıklarınız(tapu fotokopileri)

-Maddi durum kanıtı: Son üç ayın hareketlerini gösteren, düzenli gelir kaynağını kanıtlayan ıslak imzalı, kaşeli banka hesap dökümü, imza sirküleri

-Çalıştığınız resmi kurumun kimlik kartı ve fotokopisi

-Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: Kendi bilgilerinize ek olarak, anne, baba, kardeş, eş ve çocuklarınızın, yani kısaca diğer aile bireylerinin doğum yerlerinin ve doğum tarihlerinin liste halinde gözükmesi gerekmektedir.

-QR kodlu ikamet belgesi(e-devletten alınmış olmalı)

Tarihçeli Yerleşim Yeri ( e-devletten alınmış olmalı )

-Yurda Giriş-Çıkış Belgesi ( e-devletten alınmış olmalı ) 

-Pasaport Protokol Belgesi ( e-devletten alınmış olmalı )

ÖĞRENCİ

-Pasaport

-2 adet biyometrik fotoğraf 3.5x4.5cm(son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalı)

-Seyahat sağlık sigortası (acentamız tarafından sağlanmaktadır)

-Nüfus cüzdanı fotokopisi

-Pasaport fotokopisi (daha önce vize aldıysanız işlenmiş sayfaların da fotokopisi olmalıdır)

-Türk vatandaşı olmayanlar için oturma izni

-Seyahat evrakları: satın alınmış otel,uçak veya feribot bileti (acentamız tarafından temin edilmektedir)

-(Yüksek öğrenim): E-Devlet’ten okunabilir QR kodu bulunan öğrenci belgesi

-Diğer öğrenciler: Öğrenci belgesi

-Geçimi sağlayan aile üyesinin evraklarının aynısı fotokopi çekilerek çalışmayan öğrencilerin dosyasına da eklenir.

-Geçimi sağlayan aile üyesinin Türkiye’de ya da Avrupa’da bulunan mal varlıkları (tapu fotokopileri)

-Geçimi sağlayan aile üyesinin son üç ayın hareketlerini gösteren, düzenli gelir kaynağını kanıtlayan banka hesap dökümü, imza sirküleri

-Geçimi sağlayan aile üyesinin ilgili evrakları(örnek: çalışan ise çalışan için gerekli evraklar, emekli ise emekli için gerekli evraklar)

-Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: Kendi bilgilerinize ek olarak, anne, baba, kardeş, eş ve çocuklarınızın, yani kısaca diğer aile bireylerinin doğum yerlerinin ve doğum tarihlerinin liste halinde gözükmesi gerekmektedir.

-QR kodlu ikamet belgesi(e-devletten alınmış olmalı)

Tarihçeli Yerleşim Yeri ( e-devletten alınmış olmalı )

-Yurda Giriş-Çıkış Belgesi ( e-devletten alınmış olmalı ) 

-Pasaport Protokol Belgesi ( e-devletten alınmış olmalı )

EMEKLİ

-Pasaport

-2 adet biyometrik fotoğraf 3.5x4.5cm(son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalı)

-Seyahat sağlık sigortası (acentamız tarafından sağlanmaktadır)

-Nüfus cüzdanı fotokopisi

-Pasaport fotokopisi (daha önce vize aldıysanız işlenmiş sayfaların da fotokopisi olmalıdır)

-Türk vatandaşı olmayanlar için oturma izni

-Seyahat evrakları: satın alınmış otel,uçak veya feribot bileti (acentamız tarafından temin edilmektedir)

-E-devletten alınmış emekliliği gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü veya emekli maaşı defteri

-Emekli maaşını gösterir son 3 aylık ıslak imza kaşeli, imza sirküleri bulunan banka hesap dökümü

-Son üç ayın hareketlerini gösteren, düzenli gelir kaynağını kanıtlayan banka hesap dökümü

-Türkiye’de ya da Avrupa’da bulunan mal varlıklarınız (tapu fotokopileri)

-Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: Kendi bilgilerinize ek olarak, anne, baba, kardeş, eş ve çocuklarınızın, yani kısaca diğer aile bireylerinin doğum yerlerinin ve doğum tarihlerinin liste halinde gözükmesi gerekmektedir. (E-devlet’ten QR kodlu)

-QR kodlu ikamet belgesi ( E devletten alınmış )

Tarihçeli Yerleşim Yeri ( e-devletten alınmış olmalı )

-Yurda Giriş-Çıkış Belgesi ( e-devletten alınmış olmalı ) 

-Pasaport Protokol Belgesi ( e-devletten alınmış olmalı )