Almanya Vize Bilgileri

Almanya Vize Bilgileri


Almanya vizesi için evrak listesi tüm başvuran kişilerden istenen ortak evraklardan ve kişisel çalışma durumuna göre istenen ek evraklardan oluşur.

Almanya’ya turistik seyahatte bulunacak kişilerin vermesi gereken ortak evrak listesi şu şekildedir:

Pasaport- 10 yıl içinde alınmış kullanılan pasaportların en az 2 sayfası boş olmalıdır.

Seyahatin bittiği tarihten itibaren 3 ay geçerlilik süresi olmalıdır. Eski ve yeni pasaportların vizeli sayfalarının renkli fotokopileri başvuru dosyasına eklenmelidir.Biyometrik Fotoğraflar- 2 adet biyometrik fotoğraf 35mmx44mm boyutlarında olmalıdır. Beyaz arka fona sahip fotoğraflarda vize başvuru sahibinin yüzü net bir şekilde görülmelidir.

Kimlik fotokopisi- Kullanılan kimlik kartının veya nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopileri renkli olarak çekilmelidir.
Tam vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği- Başvuru sahibinin ikametgah ettiği Nüfus Müdürlüğü tarafından verilecek belgede aile bireylerinin bilgileri olmalı ve ikametgahları belirtilmelidir. Barkotlu nüfus kayıt örneği yanında başvuru yapan kişi evli ise kızlık soy isminin olduğu belgeyi de sunmalıdır.
Vize Başvuru Formu- Elektronik ortamda doldurulan vize başvuru formunun çıktısı alınarak tükenmez kalemle de doldurulabilir. Başvuru formu doğru bilgiler içermeli ve ıslak imza ile imzalanmalıdır.
Vize Talep Dilekçesi- Konsoloslukların istediği dilde hazırlanan dilekçede seyahat tarihleri, seyahatin amacı ve masrafların nasıl karşılanacağı belirtilmeli, seyahat planı da yazılmalıdır.


Konaklama ve Ulaşım Rezervasyonları- Almanya’da kalınacak otellerin ve uçuş rezervasyonlarının belgelendirilmesi gerekmektedir.
Uluslararası Sağlık Sigortası- En az 30.000 Euro bedelli sağlık sigorta poliçesi vize başvuru merkezlerinde düzenlenebilir.
Finansal durumu gösteren belgeler- Tüm başvuru sahipleri son üç aylık kişisel banka hesap bilgilerini bankanın yetkili memurunca onaylanmış olarak vermelidir. Kira-faiz gibi diğer gelirler belgelendirilmelidir, taşınmazların tapu fotokopileri, araç ruhsatları vize başvuru dosyasına eklenmelidir.

Almanya Turistik Vize İşveren Evrakları

Almanya vizesi için evrak listeleri içinde işyeri sahiplerinin, çalışanların ve meslek sahiplerinin vermesi gereken ek belgeler bulunmaktadır. Turistik vizeler için İşverenlerin hazırlaması gereken ek evraklar şunlardır:

İşyeri Faaliyet Belgesi- Firmanın, şirketin faaliyet belgesi güncel olmalıdır
Vergi Levhası- Son 3 ay içinde geçerli olan güncel vergi levhası verilmelidir.
Ticari sicil gazetesi fotokopisi- Vize için başvuran kişinin Kurucu, hissedar ya da ortak olduğu belirtilmelidir.
İmza sirküleri- İsim şirketleri için imza beyannameleri geçerlidir.
Ticaret odası kaydı- Ticaret odası kaydı eski olmalıdır, güncel bilgiler içermelidir.
Ortak mevcutsa ortakların kişisel ve mali bilgileri- Kurucu ortaklar ya da daha sonra ortak olanların bilgileri verilmelidir.
Şirket banka hesabı bilgileri-kişisel hesap bilgileri- Banka hesap hareketleri banka yetkilileri tarafından onaylanmalıdır, ıslak imza ve kaşeler bulunmalıdır. Banka yetkililerin imza sirküleri eklenmelidir.

Almanya Turistik Vize Kamu Çalışanları İçin Gerekli Evraklar

Resmi kurumda çalışanlar Almanya turistik vizesi için kurumlarıyla ilişkilerini gösteren belgeleri ortak olarak verilmesi gereken evraklara ek olarak başvuru dosyalarına eklemelidirler. Bu evraklar şu belgelerden oluşur:

Görev kimlik kartı- Kimlik kartının önlü arkalı fotokopisi A4 boyutunda ve renkli olarak hazırlanmalıdır.
Çalışma belgeleri- Resmi kurumun antetli kağıdında düzenlenen çalışma belgesi e-imzalı ya da ıslak imzalı ve mühürlü olmalıdır.
İzin belgesi- Islak imzalı veya e-imza ile onaylanmış izin belgesi mühürlenmelidir.
Maaş bordroları- Son üç aya ait maaş bordroları kaşeli, ıslak imzalı ya da e-imzalı olmak durumundadır.

Almanya Turistik Vize İçin Çalışanların Vermesi Gereken Belgeler

Şirket çalışanları Almanya turistik vizesi için ortak evraklar dışında şirket bilgilerini içeren belgeleri vize başvuru dosyasına eklemelidir. Çalışanların hazırlaması gereken belgeler şunlardır:

Şirket yazısı ve şirket bilgileri- Şirketin antetli kağıdına yazılmış, çalışanın görev ve izin belgeleri yanında şirket bilgilerini de içeren belge.
SGK tescil ve hizmet dökümü- SGK’ya bağlı çalışanlar sigorta ve prim bilgilerini barındıran bu belgelerini e-devlet üzerinden alabilir.
SGK işe giriş bildirgesi- İşe başlama tarihini belirten belge şirketin muhasebe departmanından ya da SGK üzerinden temin edilebilir.
İş sözleşmesi- SGK kapsamında şirketle ilişkisi bulunmayan çalışanlar, şirketle iş ilişkisini gösteren noter onaylı iş sözleşmesini belgelendirmelidir.

Almanya Turistik Vize İçin Emekli Evrakları

Emekli T.C vatandaşları turistik vize için gerekli ortak evraklara ek olarak kişisel ve mali durumlarını gösteren belgeleri vize başvuru dosyasına eklemelidir. Bu belgeler:

Emekli kartı fotokopisi- Önlü arkalı ve renkli olarak hazırlanmalıdır.
Emekli banka hesabı hareketleri- Emekli aylığının alındığı banka hesabının son 3 ay içindeki hareketlerini gösteren belge banka yetkililerince onaylanmalıdır. Banka hesabında en az 5.000 TL bakiye bulunmalıdır.
Barkotlu SGK tescil ve hizmet dökümü- E-devlet üzerinden alınabilen belgede emeklinin sigorta ve prim bilgileri bulunur.

Almanya Turistik Vize İçin Verilmesi Gereken Avukat/Eczacı Evrakları

Avukat, Eczacı gibi meslek grubunda bulunanlar Almanya turistik vizesi için ek evraklarını başvuru dosyasına eklemelidirler. Bu belgeler şunlardır:

Meslek grubu üyelik belgeleri- Avukatlar için Baro kaydı, Doktorlar için Tabipler Odası kaydı gibi meslek odalarının kayıtları belgelendirilmelidir.
Görev kimlik kartı fotokopisi- Mesleği gösteren kimlik kartları renkli olarak önlü arkalı fotokopilendirilmelidir.
İş sözleşmesi- Bir şirket bünyesinde bulunanlar şirketle yaptıkları iş sözleşmesini noter onaylı olarak sunmalıdır.

Almanya Turistik Vize Alabilmek İçin Çiftçilerin Vermesi Gereken Evraklar

Çiftçiler Almanya turistik vizesi için Almanya vizesi için gerekli evrak listesine ek olarak kişisel ve mali durumlarını gösteren belgeleri vermelidirler. Bu evraklar:

Bağlı olunan ziraat odasından alınan güncel çiftçilik belgesinin aslı
Çiftçilik yapılan arsalara ait tapu fotokopileri, çiftçilik için kullanılan araçların ruhsatları
Çiftçilik gelirinin gösterilebildiği son üç aylık banka hesap hareketleri, banka tarafından onaylanmalıdır.

Almanya Turistik Vize Başvurusunda Bulunan İşsizler İçin Gerekli Belgeler

Serbest meslek sahipleri durumlarını gösteren ek belgeler sunabilirler, bunun için ilk olarak turistik vize için istenen ortak belgeleri tamamlamalıdırlar. Ek belgeler şunlardır:

SGK tescil ve hizmet dökümü- E-devlet aracılığı ile alınan sigortalılık durumunu gösteren belge vize başvuru dosyasına eklenmelidir.
İş sözleşmeleri- Bir şirkete iş yapılıyorsa bu şirketle yapılan sözleşme belgelendirilmelidir.
Gelir belgeleri- Faiz ve kira gelirleri mevcutsa bunlar belirtilmeli ve resmi belgeler vize dosyasına eklenmelidir.

Almanya Ticari Vize İşveren İçin Gerekli Evraklar

Almanya’ya iş görüşmesi ve ticari anlaşmalar, fuar ve organizasyonlar için gidecek işyeri sahipleri Almanya vizesi için istenen ortak belgelere ek olarak ticari faaliyetlerini gösteren evraklar sunmalıdır.

Ticari vize alacak işverenler şu evrakları tamamlamalıdır:

Barkotlu SGK tescil ve hizmet dökümü– Sigorta primleri hakkında bilgi gösteren belge SGK’dan alınabilir.
Şirket evrakları- Faaliyet belgesi, vergi levhası, imza sirküleri, ticari oda kaydı, ticari sicil gazetesi fotokopisi
Şirket banka hesap bilgileri- Şirketin gelirlerini gösteren son 3 aya ait onaylı banka hesap hareketleri. Bakiye en az 7.000 TL olmalı, belge kaşeli ve imzalı olmalıdır. Banka yetkilisinin imza sirküleri de bulunmalıdır.
Vize talep dilekçesi- Şirketin antetli kağıdına yazılmış, seyahat bilgilerini ve planlarını belirten ve ticari vize talebinde bulunulan vize dilekçesi
Şirket davetiye mektubu– Almanya’da bulunan ve iş ilişkisi olacak firma vize başvuru sahibi için bir davetiye mektubu düzenlemelidir. Mail yoluyla iletilen belgede seyahat tarihleri ve seyahat amacı belirtilmelidir.
Fuar katılım belgesi- Fuar ve organizasyonlara katılım belgeleri, stant açılacaksa krokisi, yaka kartları ve ödeme dekontları vize dosyasına eklenmelidir.

Almanya Ticari Vizesi İçin Çalışanların Vermesi Gereken Evraklar

Almanya Ticari Vizesi için çalışanlar ortak evraklara ek olarak seyahatin amacını ve görevlerini bildiren belgeler vermek durumundadır. Bu belgeler şunlardır:

Şirket yazıları- Çalışanın görevi ve izin tarihlerini gösteren belgeler.
SGK İşe Giriş Bildirgesi- İşe giriş tarihini belirten uzun barkotlu belge sunulmalıdır.
Kimlik kartları ve izin belgeleri
Maaş bordroları- Son üç aylık maaş bordroları şirket tarafından onaylı olmalıdır. Islak imza ve kaşe bulunmalıdır.
Şirket banka hesap dökümü- Şirketin adına açılan banka hesabının hareketleri ıslak imzalı, kaşeli olarak sunulmalıdır. Banka yetkililerinin imza sirküleri verilmelidir.
Davetiye mektubu- Almanya’daki şirket tarafından çalışan adına hazırlanan davet mektubunda seyahat amacı ve tarihleri net olarak yazılmalıdır.
Organizasyonlara ve fuarlara katılım belgesi- Almanya’daki fuar ve organizasyon katılım belgeleri, stant krokisi ve yaka kartları örnekleri verilmelidir.